„ Знам, че нищо не знам! Но знам това, което другите не знаят, че знам!“

Сократ

Сократ ( 469 пр.н.е. – 399 пр.н.е. ) е древногръцки философ, един от най-важните символи на западната философска традиция. Чрез проучвания и задаване на въпроси той създава нов клон на философията, която дотогава е ограничена от рамките на теориите за природата, отнасящ се до морала и моралното образование. Този нов аспект на философската наука се нарича етика. За Сократ моралното развитие е най-важната човешка задача. За него философията не е само куп от учения и догми, а и начин на живот.