За нас

   Ние  от  ИКС  КОНСУЛТ  2014  ЕООД  работим в защита  на Вашият бизнес. Нашата основна дейност се изразява в наблюдение и анализиране  на причини и постъпки, несъвместими с Вашите бизнес интереси, които  подкопават стабилността и развитието на Вашата фирма.  Усилията  ни  са  насочени  към  откриване  и  елиминиране  на  възникнали  различни  негативни  процеси  в бизнес организацията Ви, които водят до присвояване и преразход на финансови и други ресурси. В наше лице Вие ще получите професионална и независима оценка относно актуални състояния и ситуации.