Услуги

Можем да се внедрим в екипа Ви от служители и да Ви информираме за евентуални порочни практики и процеси като:

 •  √ кражби;
 •  √ неспазване на работното време;
 •  √ неспазване на производствените процеси;
 •  √ неспазване на хигиенните изисквания;
 •  √ неспазване на Вашите изисквания като работодател;
 •           √ некомпетентно и нелюбезно обслужване на клиентите на фирмата Ви;
 •  √ неспазване на изискванията по НАССР.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Можем да проверим лоялността на Вашите служители към Вас като:

 •  √ провокираме неизгодни условия по сделки с Вашата фирма;
 •  √ провокираме различни действия у Вашите служители, които могат да доведат до негативни резултати за Вас и Вашата фирма;
 •  √ изтичане на информация;
 •  √ разпространяване на компроментираща и невярна информация.