„Има само един начин да избегнеш критиката: да не правиш нищо, да не казваш нищо и да не бъдеш нищо.“

Аристотел

Аристотел (384 пр.н.е. – 322 пр.н.е.) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“. Името му означава „най-добра цел“. Ученик на Платон и учител на Александър Македонски, Аристотел е сред малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, достъпна за своята епоха. В науката той изучава анатомия, астрономия, география, геология, зоология, метеорология и физика. Във философията той пише за естетика, етика, икономика, метафизика, политика, психология, реторика и теология. Занимава се още с образование, чуждоземни обичаи, литература и поезия. Съчиненията му са на практика енциклопедия на древногръцкото познание.