„Който не вижда далечната опасност го заплашва близка беда.“

Кун Фудзъ

Конфуций (551-479 пр.н.е.) е китайски мислител и философ, от чиито учения произлиза конфуцианството, повлияло живота и мисленето на хората в Китай, Япония, Корея и Виетнам. Той е една от най-влиятелните личности в китайската и световната история и религия.